Språk & Datakunskaper:

Goda kunskaper i MS Office och FileMaker.

 

Grundläggande kunskaper i grafik- bild- och webblayoutprogram som Dreamweaver, Pagemaker och Photoshop.

HTML-kunskaper.

Arbetat i webbpubliceringsverktygen Epi och Roxen.

 

Goda kunskaper i Baltzar (faktureringsprogram).

 

Mycket god engelska.
Grundläggande italienska.
Vissa baskunskaper i tyska och franska.